Friday, April 28, 2017

Titlul lucrarii : Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice 
 Studiu de caz: Mass-media în Federaţia RusăLucrarea a fost finalizata in 2015
Introducere
Din perspectiva relevanței temei Mass media joacă un rol esențial  în procesul de modificare a opiniei publice, a conținutului  și valorile informațiilor vehiculate de media servesc drept modele de valori, credințe, comportamente. Ca urmare a procesului de modernizare și dezvoltare  a tehnologiilor, noile media devin un element esențial , a creat premise globale și regionale  pentru transformări importante în structurile politice, se implică în prezentarea crizei, cooperează cu guvernele implicate  în criză, menține criza în timp îndelungat,  de multe ori finalizându-se cu răsturnări de guverne. Mass – media au devenit devenit un instrument de război informațional printr-o componentă separată de gestionare a luptelor care pot crea   panică, le  pot dezvolta într-o criză, le  pot rezolva sau  le pot evita. Federația Rusă încearcă să  gestioneze conflictele de la frontieră care afectează interesele vitale a țării,  nu poți pretinde statutul de mare putere atunci când nu ești în stare să rezolvi un conflict local. Gradul de dependență al mass-media duce la stabilirea agendei interne, identificarea problemelor  importante ale lumii, hotărăște  ce poate fi  interesul public, poate crea în afara țării o imagine  demnă de admirat și care să fie imitată. Disprețuirea occidentalilor față de cultura rusească, pentru statutul de mare putere, iar puterea de la Kremlin încearcă  prin  prin intermediul mass-media, de  a redobândi un rol mai întîi în interiorul țării cât şi extern din punct de vedere cultural în țările latine, asiatice. Obiectivul științific al  lucrării este analiza  rolului pe care îl au mass -media în reflectarea conflictelor geopolitice, importanța mass-mediei  în Federația Rusă,  și cum ar putea Mass-media  să pună  pune bazele democrației în 2018 conform valorilor  occidentale, pentru că în 2018 expira cel de-al treilea mandat prezidențial al lui Vladimir Putin,  și vor avea loc alegeri prezidenţiale care s-ar putea termina cu stabilirea democrației în Federația Rusă conform valorilor și principiilor democratice occidentale. La etapa actuală ne aflăm în cadrul unei perioade de tensiuni și confruntări politice și ideologice între Vest și Est. Avem nevoie de   o analiză care poate preveni al treilea război mondial care  printre altele ar putea fi și ultimul, pentru că tehnologia militară Alianței Nord Atlantice sunt net superioare celor din Federația Rusă,  însă când vine vorba de  arme nucleare tactice Rusia are un avantaj  asupra Statelor Unite și NATO. Conducerea  americană  consideră că un război nuclear cu Federația Rusă este de neconceput, însă  rușii dau semnale  că  au capacitatea de a lovi ținte din interiorul Statelor Unite cu arme nucleare, pentru că cine va trage primul acela va învinge. Din punctul nostru de vedere   considerăm că sunt necesare strategii adecvate, eficiente procesului de democratizare fără a folosi armamentul, care ar putea să pună bazele democrației  prin intermediul mass-media. Fiecare strategie își are avantajele și locul, pentru identificarea riscurilor am ales  mai multe teorii, însă pentru interpretarea  noilor genuri de conflicte am ales geopolitica. Federația Rusă are cea mai mare suprafața teritorială,  geopolitica fiind un instrument  util pentru definirea conceptului de securitate a Rusiei. Multe decizii  sunt luate  de occidentali  pe baza unor analize artificiale,  accetuând  tendințele  strategiei gloabale de contaiment  există factori geografici de condiționare a sferei de influență pe care Kremlinul  dorește să o mențină.  Cei care  elaborează o politică trebuie să formuleze strategii față de Rusia, doar cu o politică inteligentă majoritatea crizelor  pot fi prevăzute și evitate, în cazul nostru ar putea avea ca efect transformarea ei într-un partener de încredere,  modernizarea și dezvoltarea  atât a Rusiei cât și a  statelor partenere din vecinătatea apropiată.  Una din întrebările în această lucrare încearcă să răspundă  aspirațiile  politice ale Rusiei   cu alți actori de pe scena internațională. Lucrarea a fost  structurată în trei capitole, subliniind totodată necesitatea de a aborda în fiecare capitol în parte câte o teorie,  care oferă o imagine de ansamblu  a rolului mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Primul capitol cuprinde descrierea unor termini/concepte definitorii precum mass-media, geopolitică, conflicte, diplomația cooperării culturale. Prima  jumătate a capitolului  întâi este dedicată analizei principalelor instrumente ale mass-media ca o unealtă a politicii externe  coform teoriei agenda-seting.  Ce-a dea doua jumatate a acestui capitol  reprezintă o serie de evaluări, posibile scenarii în contextul  crizei ucrainene,  o evaluare a Politici Europene de Vecinătate precum şi a Străinătăţii apropiate. Al doilea capitol  pleacă de la ideea aplicării teoriei cultivării  într-o societate, influența mass-media   asupra  valorilor și comportamentul individului.    În cadrul aceluiași  capitol  voi arăta o perspectivă de înțelegere pentru țările occidentale în înțelegerea culturii rusești, etapele construiri unei societăți civile active precum și modelarea cetățenilor conform valorilor occidentale. Cel de-al treilea capitol   oferă o privire de ansamblu asupra societății civile confuze din Rusia, abordând teoria dependenței față   de mass-media,  cu ajutorul căruia ar putea  implica tinerii în viața politică, precum și  folosirea noilor media ca instrument de coerciție față de puterea autoritară. Metodologia folosită pentru ipoteza centrală a proiectului constă delimitarea conceptuală a geopolitici cu consecințe asupra Europei   pentru prevenirea războiului , pentru că geopolitica este o disciplină cu o  mentalitate imperială şi a fost creată în momente cheie pentru existenta acestora, iar Rusia este un stat cu o mintalitate imperială şi  se  află acum  într-un moment cheie. Dacă o parte a ţărilor occidentale sunt azi spectatori la conflictul din Ucraina ar putea  foarte curând să participe la acest conflict  ca  actori  prin conflict armat. Trebuie de  luat în calcul  cultura, religia, agresivitatea înnăscută a oamenilor politici de a lua decizii,  pentru că  ruşii au un stil brutal de  face politică şi  acţionează  după  considerentele interesului de stat având în vedere regiunile  direct ameninţate iar geopolitica este un instrument care ne oferă o imagine de ansamblu  de funcţionare  a poziții de putere a Kremlinului. Ipoteza transversală constă abordarea  teoriilor agenda-seting, cultivării şi  dependenței pentru  a pune bazele unei democraţii viabile în federaţia Rusă. Analizând de fragilitatea  presei în Federaţia Rusă, statele occidentale al căror standard de democraţie a ajuns la cel mai înalt nivel vor putea  ajuta societatea civilă rusă  pentru crearea  unui  sistem mediatic independent. Prima etapă  și cea mai sigură  pentru crearea unei prese independente sunt noile media.  Democraţia presupune  participarea directă  a indivizilor  la realizarea jocului democratic, elita rusă aplică principiul interesului de stat, în majoritatea cazurilor interesul personal  pentru a încălca libertăţile individuale. Noile media le dau posibilitatea persoanelor care doresc democratizarea socității ruse de a discuta direct cu cetățenii fără a apela la canalele media care le aparțin oligarhilor  din cercul  de putere a Kremlinului.  Dezinformarea opiniei publice cu privire la realităţile scenei politice  sunt marcate de modalităţile diferite de a privi şi de a acţiona. Unii reprezentanţi ai puterii  fac presiuni  asupra jurnaliştilor pentru că le afectează   interesele  și nu pot să mai  ignore libertatea de exprimare, presa are menirea de a dezvălui abuzurile comise de autorităţi. Pentru  examinarea rolului mass-media şi a geopoliticii  necesită un demers de analiză și selecție a  celor mai relevante, din punct de vedere al calităţii şi  al datei publicării. Conform unui citat celebru a lui  Van Der Heyden ce afirmă : ,, deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea, ca să gândeşti tu însuţi.” Datorită temei alese care necesită un proces continuu de documentare și reflectare, am luat contact cu familiarizarea teoriilor, a evoluțiilor raporturilor dintre mass-media ți geopolitica contemporană ca într-un final să termin această lucrare cu nişte recomandări pertinente. Pentru construcția argumentației proprii  am utilizat  surse  de mare autoritate, lucrări de specialitate în domeniul geopolitică  pe  baza cărora se poate face o analiză privind riscurile la care se expun Federaţia Rusă, deasemenea  am analizat   studiile cele mai recente referitor la Mass-media. La studiile realizate  care au contribuit  formarea unei viziuni cu privire la  studiul de caz sunt:  Zbiegniew Brzezinski, Jean Sylvestre Mongrenier. Ca urmare a analizei arătate în lucrare,  acești autori apar citați  de mai multe ori, datorită  argumentelor  pertinente, pentru că sunt  buni cunoscători  a mentalităţii şi culturii ruseşti,  datorită faptului că analizele pe care le-au făcut  au arătat în timp  utilitatea lor.
\
IntroducereCapitolul I. Mass-media declanşează criza. 


 Capitolul II. Reformarea culturii politice 


Capitolul III. Democraţia dirijată

linkwi

0 comments:

Post a Comment